МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Ехографско изследване на млечните жлези

Ракът на млечната жлеза е най-разпространеното злокачествено заболяване в САЩ и Европейския съюз, в т. ч. и в България. В ранните си стадии протича без симптоми и съществени оплаквания. Използваните средства за ранна диагностика са преглед от специалист, ехография, мамография, тънкоиглена аспирационна биопсия.

Редовните профилактични прегледи гарантират ранното диагностициране на болестта и успешното и лечение.

ЕХОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ на млечните жлези представлява напълно достъпен и безвреден метод – без наличие на рентгеново облъчване може да се установи състоянието на млечните жлези, да се осъществи ранна диагностика на тумори, кисти и други формации. Едно от най-важните му предназначения е различаването на кисти от плътни тумори на гърдите. Точността на метода достига до 96–100%, включително и за неопипващи се кисти.

С използваните високочестотни трансдюсери (от 7,5 до 13 MHz) се откриват и течни колекции (сером, хематом) след операции върху млечните жлези, след пластични операции (поставяне на импланти), абсцеси след остър мастит.

Прилага се за проследяване на мастопатии.

Под ехографски контрол могат успешно да се аспирират и дренират големи кисти, течни колекции, хематоми в млечните жлези.

Ултразвуковото изследване заема важно място при т.нар. „плътна гърда“: пациентки, провеждащи хормонозаместителна терапия; млади жени във възрастта 30 – 35 години, когато не се препоръчва особено мамография. Други случаи, в които е необходимо целенасочено извършване на ехографски прегледи на млечните жлези е при системно провеждане на терапия с контрацептиви или хормонални препарати с естрогенно съдържание.

Първото ехографско изследване служи за ориентация и сравнение, както и за отчитане на промени при следващите ехографии.

МЦ „Сано” разполага със съвременен ехографски апарат от най – висок клас, което гарантира прецизност и висока чувствителност на доплер ехографското изследване.