МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Д-р Ж. Желев

Д-р Ж. Желев – специалист по акушерство и гинекология и онкология

тел.: 0887 47 82 99

Прием на пациенти с направление по НЗОК:

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-16.00 14.00-16.30
Домашни прегледи   16.30-17.00
Профилактични   прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания 16.00-16.30  
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от   “Акушерство и гинекология”   17.00-17.30

 

ОНКОЛОГИЯ

ПОСЕЩЕНИЯ за: Вторник Четвъртък
Амбулаторни прегледи 16.30 – 19.00 17.30 – 19.30
Домашни прегледи 19.30 – 19.30