МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Д-р М. Маринова

Д-р М. Маринова - Специалист по нервни болести.

тел.: 0888 84 10 55

Свободен /платен/ прием:

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Свободен/платен/ прием              08.30-10.30

 

За приемни часове за преглед, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.