МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

График

на лекарите, работещи в МЦ”Сано” 

Графикът на лекарите работещи в медицински център “Сано” се състои от:

I. Прием на пациенти с направление по НЗОК за извършване на извънболнична медицинска помощ.

Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на здравноосигурените лица, на които общопрактикуващият лекар е издал “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Пациента има право на вторичен преглед при специалиста в срок до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния.

II. Прием без направление или свободен прием.

За условията на свободен прием, моля свържете се с рецепция на телефон 042/61 90 90. 

Г Р А Ф И К

на лекарите, работещи в МЦ „Сано”, които са сключили договор  с

регионалната здравноосигурителна каса /Р З О К/  за 2016 г.

/прием с направление/

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИ

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Д-р Галина Иванова Вълчанова-Кавръкова – клинична алергология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък
Амбулаторни прегледи 13.00 – 18.00 13.00 – 18.00 13.00 – 18.00 13.00 – 18.00
Домашни прегледи 20.00 – 20.30      

 

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ 

Д-р Галина Иванова Вълчанова-Кавръкова – кожни и венерически болести

             

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък
Амбулаторни прегледи 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00
Домашни прегледи     20.00 – 20.30  

 

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Проф. Д-р Таньо Манолов Кавръков, дм – съдова хирургия

 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Вторник Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14.00 – 16.00   12.00 – 14.00  
Домашни прегледи        

 

 

 

Д-р Светослав Карамихов - специалист по съдова хирургия 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Сряда

(от - до)

Амбулаторни прегледи 14.00ч. - 17.00ч.

 

 

Д-р Христо Абрашев,дм – специалист по съдова хирургия

 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Четвъртък
Амбулаторни прегледи 14.30 – 18.30 14.30 – 19.30
Домашни прегледи 18.30 – 19.30  

 

Д-р Лефтер Насто – специалист по съдова хирургия

 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Вторник Петък
Амбулаторни прегледи 16.00 - 18.00 16.00 – 19.00
Домашни прегледи 18.00 - 19.00  

 

КАРДИОЛОГИЯ

Д-р Михаил Михалев – кардиология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Вторник Четвъртък
Амбулаторни прегледи 15.30-19.00 15.30-19.00
Домашни прегледи    
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания    

 

Д-р Папазов – кардиология 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Вторник Четвъртък
Амбулаторни прегледи 08.30 - 13.30 08.30-13.30 08.30-13.30
Домашни прегледи     13.30-14.30
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания   13.30-14.30  

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Д-р Бисер Александров Макелов – ортопедия и травматология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Амбулаторни прегледи 08.00-13.00 14.00 – 19.00
Домашни прегледи 13.00-14.00 19.00-20.00

 

НЕВРОЛОГИЯ

Д-р Маргарита Денева Маринова – неврология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-19.00 14.30-19.00 08.30-14.00
Домашни прегледи 19.00-20.00 19.00-20.00 14.00-15.00

 

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ

Д-р Гергана Сарайлиева – детска неврология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-16.30 09.30-13.30 09.30-13.30
Домашни прегледи      

 

НЕФРОЛОГИЯ

Д-р Румен Желязков – Нефрология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Сряда
Амбулаторни прегледи 14.00 – 20.00 14.00 – 20.00
Домашни прегледи 20.00 – 20.30 20.00-20.30

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Д-р Желчо Велев Желев – акушерство и гинекология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.00-16.00 14.00-16.30
Домашни прегледи   16.30-17.00
Профилактични   прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания 16.00-16.30  
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от   “Акушерство и гинекология”   17.00-17.30

 

ОНКОЛОГИЯ

Д-р Желчо Велев Желев – онкология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 16.30-19.00 17.30-19.30
Домашни прегледи 19.00-19.30  

 

Г Р А Ф И К

на свободен прием на лекарите, работещи в МЦ „Сано”

/прием без направление/

За приемните часове на лекарите по свободен прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.