МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

График

на лекарите, работещи в МЦ”Сано” 

Графикът на лекарите работещи в медицински център “Сано” се състои от:

I. Прием на пациенти с направление по НЗОК за извършване на извънболнична медицинска помощ.

Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на здравноосигурените лица, на които общопрактикуващият лекар е издал “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Пациента има право на вторичен преглед при специалиста в срок до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния.

II. Прием без направление или свободен прием.

За условията на свободен прием, моля свържете се с рецепция на телефон 042/61 90 90. 

Г Р А Ф И К

на лекарите, работещи в МЦ „Сано”, които са сключили договор  с

регионалната здравноосигурителна каса /Р З О К/  за 2023 - 2025 г.

/прием с направление/

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИ

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Д-р Галина Иванова Вълчанова-Кавръкова – клинична алергология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:       Понеделник           Вторник            Сряда       Четвъртък
Амбулаторни прегледи      12.30 – 17.30      12.30 – 17.30       12.30 – 17.30     12.30 – 15.30
Домашни прегледи      19.30 – 20.00      

 

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ 

Д-р Галина Иванова Вълчанова-Кавръкова – кожни и венерически болести

             

ПОСЕЩЕНИЯ за:        Понеделник         Вторник           Сряда       Четвъртък
Амбулаторни прегледи      17.30 – 19.30     17.30 – 18.30      17.30 – 19.30    15.30 – 16.30
Домашни прегледи       18.30 - 19.00    

 

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Проф. Д-р Таньо Манолов Кавръков, дм – съдова хирургия

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:        Понеделник Вторник        Четвъртък Петък
Свободен /платен/ прием       14.00 – 16.00        12.00 – 14.00  
Домашни прегледи        

 

 

 

Д-р Светослав Карамихов - специалист по съдова хирургия 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Сряда

(от - до)

Свободен /платен/ прием 14.00ч. - 17.00ч.

 

 

Д-р Христо Абрашев,дм – специалист по съдова хирургия

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:     Понеделник               Сряда         Четвъртък
Амбулаторни прегледи    14.30 – 18.30          14.30 - 17.30       14.30 – 19.30
Домашни прегледи    18.30 – 19.30    

 

Д-р Лефтер Насто,дм – специалист по съдова хирургия

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:                Вторник                 Петък
Амбулаторни прегледи           14.00 - 18.00             14.00 – 18.00
Домашни прегледи           18.00 - 19.00  

 

КАРДИОЛОГИЯ

Д-р Михаил Михалев – кардиология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:            Вторник            Сряда          Четвъртък
Амбулаторни прегледи          15.00-19.30       15.00 - 19.30        15.00-19.00
Домашни прегледи          19.30 - 20.00    
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания            19.00 - 19.30

 

Д-р Папазов – кардиология 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:           Понеделник              Вторник          Четвъртък
Амбулаторни прегледи          09.30 - 12.30           09.30-11.30         09.30-12.30
Домашни прегледи             12.30-13.30
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания            11.30-12.30  

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Д-р Бисер Александров Макелов – ортопедия и травматология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

 

Вторник

(от – до)

Амбулаторни прегледи                               14.00 -19.00
Домашни прегледи                               19.00 - 20.00

 

НЕВРОЛОГИЯ

Д-р Маргарита Денева Маринова – неврология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Свободен/платен/ прием                               08.30-10.30
Домашни прегледи      

 

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ

Д-р Гергана Сарайлиева – детска неврология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи         14.30 - 16.30         09.30 - 12.30         09.30 - 12.30
Домашни прегледи           12.30 - 13.30         12.30 - 13.30

 

НЕФРОЛОГИЯ

Д-р Румен Желязков – Нефрология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:               Понеделник                      Сряда
Амбулаторни прегледи              14.00 – 18.00                  14.00 – 18.00
Домашни прегледи              18.00 – 19.00  

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Д-р Желчо Велев Желев – акушерство и гинекология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Свободен/платен/ прием              14.00-15.00        14.00-15.00
Домашни прегледи    

 

ОНКОЛОГИЯ

Д-р Желчо Велев Желев – онкология

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Свободен/платен/ прием              14.00-15.00         14.00-15.00
Домашни прегледи    

 

Г Р А Ф И К

на свободен прием на лекарите, работещи в МЦ „Сано”

/прием без направление/

За приемните часове на лекарите по свободен прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.