МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Проф. Д-р Т. Кавръков,ДМ

 

Прием на пациенти:

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

 (от – до)

Четвъртък

(от – до)

Свободен/платен/ прием 14.00 – 16.00 12.00 – 14.00
Домашни прегледи    

 

Лекарски стаж – 37 години.

Трудов хирургически стаж – 31 години.

Учебно преподавателски стаж – 35 години.

Гражданско състояние:

Роден на 04.декември 1956 г.; българин, женен, с две деца

Образование и квалификация:

 • 1982 г. Висше, медицина, ВМИ Пловдив
 • 1988 г. Специалист по “Хирургия”, СДК-МА София
 • 1995 г. Специалист по “Съдова хирургия”, СДК-МА София
 • 1996 г. Образователна и научна степен “Доктор”, ВАК
 • 2001 г. Професионална квалификация “Здравен мениджмънт” УНСС София
 • 2003 г. Научно звание “Доцент” по научна специалност “Сърдечно съдова хирургия (съдова хирургия)” ВАК
 • 2016 г. Научно звание “Професор” по научна специалност “Съдова хирургия”

Професионален опит:

 • 1982-1983г. ПОКБ Ст. Загора, ординатор лекар реаниматор
 • 1983-1984г. ПОКБ Ст. Загора, ординатор лекар хирург
 • 1984-1988г. ВМИ Ст. Загора, асистент по пропедевтика на хирургичните болести
 • 1988-1989г. ВМИ Ст. Загора, асистент по хирургични болести, 1988 старши асистент
 • 1989-2000г. ВМИ Ст. Загора, старши асистент по съдова хирургия, 1991 главен
 • асистент, 1991 административен главен асистент
 • 2000г. – МБАЛ Стара Загора ЕАД / Университетска/, главен административен
 • асистент
 • 2001 – 2009г. заместник директор по медицинските дейности
 • от 1997г. е републикански консултант по съдова хирургия
 • от 2003г. – е началник на Клиниката по съдова хирургия на Университетска болница Ст. Загора

Научна дейност:

 • Повече от 100 научни разработки, от които 42 са публикувани в научни списания, сборници и книги.
 • Публикации в чуждестранни научни списания:: “International Angiology”, “Angiology”, “European Journal of Vascular Surgery” и “International Journal of Angiology”.
 • Член на Управителния съвет на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България.
 • Член на Европейското дружество по съдова хирургия /ESVS/.