МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Д-р Румен Желязков

Д-р Румен Господинов Желязков е завършил висше образование- медицина – магистър – лекар през 1988 година.

С 30 годишен трудов стаж и опит в медицината в областа на бъбречните заболявания / нефрология / и вътрешните заболявания.

Придобити 2 специалности : вътрешни болести през 1998 год. и нефрология /бъбречни болести / – от 2004 година след 2 годишна специализация в Медицинска академия – София с ръководител проф. Делийска.

От 1990 год. работи в МБАЛ ” Професор Стоян Киркович ” – Стара Загора.В продължение на 5 години / 2011 – 2016 година /е началник на единственото в област Стара Загора Отделение по нефрология.

В момента работи в УМБАЛ ” Проф. Ст. Киркович” АД – Ст. Загора – І Вътрешна клиника и на кабинет в Медицински център ” Сано ” – Стара Загора.

Телфон за контакти : 0884303463.

Притежава сертификат № 130 издаден от Българската асоциация по ултразвук в медицината за право на работа с ултразвукова апаратура в областта на абдоминалната ехография.

Има и свидетелство за професионална квалификация серия ПК №1627/29.02.2008 год.от Медицински университет – София за правоспособност по конвенционална ехография.

Притежава удостоверения за завършени курсове в Медицински университет – София по : абдоминална ехография – ултразвукова диагностика в нефрологията, обучение по актуална нефрология, интензивна нефрология, калциево – фосфорна обмяна в нефрологията и ендокринологията при ХБН, остеопороза и нефролитиаза и други.

График за прием на пациенти с направление по НЗОК:

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник Сряда
Амбулаторни прегледи 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00
Домашни прегледи 18.00 – 19.00  

 

За приемни часове за преглед с направление по НЗОК и свободен/без направление/ преглед, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.