МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Д-р Галина Вълчанова

 

Д-р Галина Иванова Вълчанова - Управител на Медицински център Сано

Прием на пациенти с направление по НЗОК:

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

         Вторник

 

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

    12.30–17.30        12.30-17.30      12.30–17.30        12.30–15.30
Домашни прегледи     19.30-20.00    

 

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

 

Вторник 

(от – до)

 

Сряда

(от – до)

Четвъртък

 (от – до)

Амбулаторни прегледи      17.30-19.30    17.30-18.30     17.30-19.30        15.30-16.30
Домашни прегледи      18.30-19.00  

 

Лекарски стаж – 25 години.

Образование:

 • 1979-1985 – Медицински университет” Ив. П. Павлов’’, Пловдив
 • 1990 – 1994 – Медицински университет; София; Медицински факултет;


Клиника по дерматология и венерология

 • 1998-2000 – Медицински университет, София; Медицински факултет;


Клиничен център по алергология, астма и имунология

 • 2000-2001 –Висша школа по мениджмънт и администрация; към Университет за национално и световно стопанство - София
 • 2002 – София Summer School 2002, Bulgaria
 • European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)
 • Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)
 • World Health Organization (WHO)

Квалификация:

 • 2002 – сертификат от Clinical Allergology and Immunology (EAACI)
 • 2001 – Професионална квалификация по здравен мениджмънт;УННС; София
 • 2000 –Специалност по клинична алергология и имунология
 • 1991 – Специалност по дермато-венерология
 • 1985 – Медицинско образование

Професионален опит

 • от 2006г завеждащ Алергологичен кабинет към функционално отделение на МБАЛ „Ст. Киркович” Ст. Загора
 • от 1997-2006г завеждащ сектор към Първа вътрешна клиника към Университетска болница
 • от 1999 лекар алерголог в частен медицински център
 • 1985-1997 – лекар в КВД ;Стара Загора