МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Доплер ехография на артериални и венозни съдове

Доплер ехографията на кръвоносните съдове (артерии и вени) е ехографско изследване на кръвоносните съдове. Представлява графично и звуково изображение на пулсациите на кръвта в артериите и вените. Доплер ехографията дава информация за наличието на кръвен ток в изследваните съдове, както и неговата посока, скорост, турбуленции и др. Чрез него може да се установи степента на запушване на съдовете, съответно за риска от остра исхемия на жизненоважни органи и тъкани – крайници, мозък, бъбреци и др.

Доплер ехографията се използва в Съдовата хирургия за диагностициране и оценка на тежеста на различни заболявания на кръвоносните съдове – артериални тромбози, артериални емболии, аневризми, разширени вени, тромбози на вените, тромбофлебити и др. Чрез доплер ехографията може да се оцени състоянието на екстракраниалните и бъбречните кръвоносни съдове и на коремната аорта. Съдовите хирурзи използват метода не само за диагностика, но и за оценка на ефекта от лечението на съдовите заболявания.

Доплер ехографията се използва в Съдовата хирургия и за скрининг и профилактика на атеросклерозата при рискови пациенти – оценка на ендотелната функция, измерване на съотношението интима-медия, определяне на брахио-стъпалния индекс.

Доплер ехографията е напълно безопасно изследване и може да се извършва многократно, според нуждата и преценката на съдовия хирург.

Доплер ехографията е неинвазивно изследване – лекарят поставя контактен гел върху кожата на пациента и с помоща на трансдюсер, поставен върху кожата, на екрана на ехографския апарат се визуализира изследвания кръвоносен съд. Получения образ се анализира от съдовия хирург и при нужда може да бъде записан или принтиран.

МЦ „Сано” разполага със съвременен ехографски апарат от най – висок клас, което гарантира прецизност и висока чувствителност на доплер ехографското изследване.

В МЦ „Сано” доплер ехографското изследване се провежда от висококвалифицирани съдови хирурзи с опит в ехографията.