МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Медицински услуги

В медицински център „Сано” можете да получите следните специализирани услуги:

Диагностично-консултативни кабинети:

 • Съдова хирургия;
 • Урология;
 • Ортопедия и травматология;
 • Клинична алергология;
 • Кожни и венерични болести;
 • Кардиология;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Нервни болести;
 • Професионални заболявания;
 • Акушерство и гинекология;
 • Онкология.

Високо специализирани дейности:

 • Ехокардиография;
 • Доплер ехография на артериални и венозни съдове;
 • Ехография;
 • ЕКГ;
 • Функционално изследване на дишането /спирометрия/;
 • Тестуване за алергия – всички видове;
 • Бронходилататорен тест;
 • Капиляроскопия;
 • Вибросетивност;
 • Кожна термометрия и «Студова проба»;
 • Колпоскопия.