МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Д-р Макелов Бисер Александров, дм

Роден през 1972г.

Завършва Гимназия с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан”,гр.Стара Загора

Придобива образователна степен  Магистър по медицина  в Тракийски Университет, гр.Стара Загора през 1997г.

Притежава специализация по Ортопедия и травматология от 2004г.

Професионален опит

 1. Октомври, 1997 – Април, 1999г. – МБАЛ Нова Загора, България, терапевт
 2. Януари, 1999 – до настоящия момент –  МБАЛ-АД”Проф.СТ.Киркович” Стара Загора, България,  Ортопед- травматолог

Специализации и следдипломни обучения

 1. Март, 2000г. – AO Курс по оперативно лечение на фрактурите, София, Директор на курса – Проф.Д-р Герт Мур,Проф.П.Тивчев
 2.  Януари, 2001г. – Залцбург – “Корнел семинар по костно – ставна хирургия –Първично Ендопротезиране на Големи стави-Тазобедрена, колянна, раменна,глезенна” .Директор на семинара – Thomas P. SCULKO,M.D., Болница по специална хирургия, Ню Йорк, САЩ.
 3. Януари 2002 – Февруари 2003г. – Специализация по съдова хирургия, Клиника по специална хирургия, Тракийски университет, Стара Загора, ръководител –Доц. Д-р Т.Кавръков,д.м.
 4. Май 2003г. – “Двуполюсно протезиране на тазобедрена става”, Тракийски университет, Стара Загора, ръководител на курса –Доц. Д-р В.Васев,д.м.
 5. Април 2005г. – “Артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка”, СБАЛОТ-Горна баня, София, ръководител на курса – Д-р Хр.Мазнейков.
 6. Май 2005г. – “Ревизонно ендопротезиране на тазобедрената става”, Клиника по ортопедия и травматология, Университетска болница –  София, ръководител-Проф.Тивчев ,д.м.
 7. Ноември 2005г – Залцбург – WEILL  Cornell Семинар” Костно-ставна хирургия-Ревизионно Ендопротезиране на колянна и тазобедрена става”, директор на курса -Russsell E Windsor,M.D.Болница по специална хирургия-HSS,N.Y.
 8. Декември 2006г. – WEILL –  Cornell Семинар,Zalzburg “Костно-ставна хирургия,Total hip,knee,shoulder arthroplasty,Revision hip and knee arthroplasty”, директор на курса –Mathias Bostrom,M.D.,HSS,N,Y.
 9. Април 2007г. – София, България “АО КУРС :ADVANCES IN Fracture Management”
 10. Заместник-предсеседател на Борда на Директорите на МБАЛ-Ад-Стара Загора-Ноември 2009.
 11. Член на АО АЛУМНИ
 12. Член на БОТА/Българска Асоциация по Ортопедия и Травматология/
 13. Член на БЛС/Български Лекарски Съюз/
 14. Медицински Университет –София-Факултет по Обществено здраве-„ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”-Научен ръководител-Проф.Д-рК.Чамов,дм

График за прием по договор с РЗОК:

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Амбулаторни прегледи                14.00 – 19.00
Домашни прегледи                19.00-20.00

 

За приемни часове за преглед с направление по НЗОК и свободен/без направление/ преглед, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.