МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Д-р Лефтер Насто, дм

Д-р Л.Насто, дм, Специалист по съдова хирургия.

тел.: 0885 872 727

ПОСЕЩЕНИЯ за: Вторник Петък
Амбулаторни прегледи 16.00 - 18.00 14.00 – 18.00
Домашни прегледи 18.00 - 19.00  

 

За приемните часове по свободен/без направление/ прием и условията, моля свържете се с рецепция на телефон: 042/61 90 90.