МЦ Сано
Медицински център в град Стара Загора

Д-р Христо Запрянов

тел.: 0888 958 458

Прегледи на пациенти с направление по НЗОК:

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 14.30-20.00 14.30-20.00 14.30-20.00
Домашни прегледи 20.00–20.30 20.00–20.30 20.30–20.30

 

Д-р Христо Зарков Запрянов

Лекар в Медицински център Сано

Лекарски стаж – 24 години.

Трудов хирургически стаж – 18 години.

Преподавателски стаж – 18 години.

Образование:

 • 1990-1995 – Висше, медицина, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;
 • 1995-2001 г. Специалист по “Обща и оперативна хирургия”, СДК-МА София;
 • 2005 г. Специалист по “Съдова хирургия”, СДК-МА София.

Квалификация:

 • 1999 г. – сертификат от курс по обща и оперативна хирургия в Първа хирургична клиника от УМБАЛ „Света Екатерина“;
 • 2000 г. – сертификат от курс по онкохирургия към НОЦ – София;
 • 2003 – сертификат от курс – ултразвукова диагностика на коремни органи, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;
 • 2003 – сертификат от курс – ултразвукова диагностика на абдоминална аорта и артерии на долни крайници, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;
 • 2004 г. – сертификат от основен курс по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Света Екатерина“;
 • 2004 г. – сертификат от проведен курс – Доплер сонография на долни крайници, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;
 • 2005 г. – сертификат за основен курс по кардиохирургия в Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив;
 • 2005 г. – придобита специалност по съдова хирургия и ангиология към СДК Медицинска академия, гр. София;

Професионален опит

 • 1995-2001 г. – лекар ординатор хирург във Втора хирургична клиника към УМБАЛ-СЗ ЕАД;
 • 2001-2002 г. – лекар ординатор хирург във Първа хирургична клиника към УМБАЛ-СЗ ЕАД;
 • 2003 г. – лекар ординатор към Клиника по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ-СЗ ЕАД;

Научна дейност:

 • Повече от 20 научни разработки, от които 14 са публикувани в научни списания, сборници и книги.
 • Член на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България.
 • Член на Европейското дружество по съдова хирургия /ESVS/.